Riot Police var dediğin gibi bölüm bölüm değişik haritalarda çıkan isyanları bastırmaya çalışıyorsun.